มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

นายสุวิทย์  อมรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบทุนการศึกษาช่วยบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปี 2559  แก่ นางศุภวัน  สุขใส  ครู ร.ร.ท่าชีวิทยาคม  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี                 นางเจนจิรา   วุฒยากร  ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ท1

ท2