ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (งวดที่ 08/2562)

67615258_2063206440654936_8761166507070717952_n

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย(ฌค.20) 👉http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/ และรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย(ฌส.25) 👉http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/