ยินดีต้อนรับ นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอต้อนรับ                 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

100

4433 22 99 12 11 13

9913