รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077-380820                                                                                                ใบสมัคร ZnSpWIsBhH_1620899280

พฤหัส64