ร่วมงานวันครู 61

วันที่  16  มกราคม  2561  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันครู   ณ สพป.สฎ.เขต  3

วันครู  ผอ1

 

 

วันครู  ผอ