ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับท่าน ผอ.ประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่  26  สิงหาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู และ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับท่าน ผอ.ประพัทธ์ รัตนอรุณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ16435