วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้  ครั้งที่  2  ณ  สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (co-op) อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11