สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ลงเฟส