สกสค.สุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จัดสวัสดิส่วนลดค่าห้อง 10 % สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสวัสดิการร่วมกับโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท  ลด 10 % จากราคาห้องพัก 960 บาท ประเภท Superior  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

superior_room