สกสค.สุราษฎร์ธานี ออกให้บริการสมาชิกนอกสถานที่

เมื่อวันที่  23-23  พฤศจิกายน  2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ออกให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก อำเภอเกาะพะงัน  ณ  โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  อ. เกาะพะงัน  จ. สุราษฎร์ธานี

616900

616899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616891