สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559   สถานพยาบาล สกสค. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ออกตรวจสุขภาพประจำปี  2559   ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่  7 – 8  กรกฎาคม  2559

สุ 1

 

ต8         ต1

ต6