สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท
ผู้ถึงแก่กรรม ว่าที่ ร.ต.ปริวรรต มีเหล็กสมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 346445 ข้าราชการบำนาญ อ.ท่าชนะ
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562ด้วยเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันตั้งศพ ณ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีกำหนดฌาปนกิจ วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ วัดสุมังคลาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

33476

56811508_125079328656750_5721069851871543296_o

56157872_125079601990056_5218594661475549184_o