สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดพร้อมมอบเงินศาสนพิธี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินศาสนาพิธีเคารพศพ นายเทียบ สุขโสม สมาชิก ช.พ.ค. ฌาปนกิจวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ วัดวิกรมประชาราม   ต. บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี84309