สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือประสบวาตภัย ให้แก่นางศุภวัลย์ โสภาพ ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยม พัชรกิติยาภา 3

33834