ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดพร้อมมอบเงินศาสนพิธี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินศาสนาพิธีเคารพศพ นางวีณา หีตอักษร สมาชิก ช.พ.ค. ฌาปนกิจวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ วัดโพธิ์นิมิต อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

237566