สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำน้ำดื่มแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2013 โควิด-19

วันที่  10 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำน้ำดื่มแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2013 โควิด-19  จำนวน 3 จุด ดังนี้
1. ตู้ปันสุข หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2. ตู้ปันสุข หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ตู้ปันสุข หน้าเรือนจำกลาง เขต 8

258432

258433

258434