สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

มอบน้ำดื่ม