สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่   19  มิถุนายน 2560   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบพวงหรีดเคารพศพ         นางสนิท  แก้วบัวทอง สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อ. ดอนสัก  จ. สุราษฎร์ธานี

 

สนิท