สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม   2560   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบพวงหรีดต้นไม้เคารพศพ นางละม้าย  ไล่เข้ง สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดแก้วโกรวาราม  ต. ปากน้ำ  อ. เมือง จ. กระบี่

ละม้าย