สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่   19  ตุลาคม   2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบพวงหรีดต้นไม้เคารพศพ   นายคมสัน  จันทสร  สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดโพธิ์นิมิต  ต. บางกุ้ง  อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

คมสัน