สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม 3 ราย

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพ  นายศิริชัย  ลิ่มสกุล สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดสมัยสุวรรณ  ต. สองแพรก  อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี

งานศิริชัย

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพ  นายอรุณ  น้ำเพชร สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดสามัคคีผดุงพันธ์  อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

อรุณ น้ำเพชร

 

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดเคารพศพ  นายประหยัด  รำไพ สมาชิก ช.พ.ค.  ณ  วัดธรรมบูชา  อ. เมือง  จ. สุราษฎร์ธานี

ประหยัด รำไพ