สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ รพ.เกษมราษฎร์ (กทม.) จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

 

S__21282822