สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันอังคารที่  4  กันยายน  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางพวงหรีดเคารพศพ   นางประจวบ  สาริพัฒน์   ณ  วัดบุญบันเทิง  อ. เมือง  จ. สุราษฎร์ธานี

218360