หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

📣📣 “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2564
➡️ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดในสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่อายุไม่เกิน 40 ปี หรือ ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินกว่า 15 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
👉👉 สนใจติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทร 077 – 380820
หรือ  063-0974499   ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

153134218_1230228310708040_2111798403363398780_n

155960013_1230228387374699_7662012959286949379_n