เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค พบปะ ให้นโยบาย พัฒนา สำนักงาน สกสค จังหวัด ในวันเสาร์ที่ 23 ธ ค 60 ณ สำนักงาน สกสค จ สงขลา

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค พบปะ ให้นโยบาย พัฒนา สำนักงาน สกสค จังหวัด ในวันเสาร์ที่ 23 ธ ค 60 ณ สำนักงาน สกสค จ สงขลา

6230