เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เดินทางมาเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ส. ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายชุมพล  ศรีสังข์   ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และ นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  3  เดินทางมาเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยมี  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เล8

เล9

 

เล1

เล7