โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก”

 

โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” สำนักงาน สกสค.สุราษฎร์ธานี โดย นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนัก สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ รพ.ศุภมิตร จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาแก่ข้าราชการครู คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077- 380820 หรือ 098-0148231

991849 991858