โรงพยาบาลครู(สถานพยาบาล สกสค.)ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

69409

69410

69411