เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

218271