ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน   2561  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพ  นายโสรัจ  เพชรชนะ

886589