เมื่อวันที่  11  มกราคม  2562  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางหรีดเคารพศพ นายวรชาติ  จิตกำพล  อ. พุนพิน

555