เมื่อวันที่  21  มกราคม  2562  นายสุวิทย์  อมรชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางหรีดเคารพศพ นายสรรเสริญ  กาฬรัตน์

264569