เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเข็มพระพฤหัสบดีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา

S__29138983