ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธีให้กับทายาท นายธนิต ณ ถลาง สมาชิก ช.พ.ส. ฌาปนกิจวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ณ วัดสันติคีรีรมย์ ต. เขาหัวควาย อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

 

97361