ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีดและเงินค่าศาสนาพิธีให้กับทายาท นายเลื่อน  สุขสม   สมาชิก ช.พ.ค.  ฌาปนกิจวันที่  11  กรกฎาคม 2562  ณ วัดบางใบไม้  อ. เมือง  จ. สุราษฎร์ธานี61019