วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอดอนสัก   ณ สวนกล้วยไม้รีสอร์ท   อ. ดอนสัก   จ. สุราษฎร์ธานี

8973

177560