วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางหรีดเคารพศพนางวรรณา รจนา มารดาของนางชนิสรา สุคนธ์ไพบูลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดบ้านปลายคลองพัฒนาราม ต. ตะปาน จ. สุราษฎร์ธานี ฌาปนกิจวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

48537