ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

mKA4sAZUM3_1603279754

http://122.155.210.25/admin/assets/cdn/files/Gov8P6QxBO_1603340774.pdf