สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ระบบ KTB Corporrate Online

6 พฤศจิกายน 2563  สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สกสค_0.นครศรีมาดูงาน_๒๐๑๑๐๖

คร 1

สกสค_1.นครศรีมาดูงาน_๒๐๑๑๐๖

สกสค.นครศรีมาดูงาน_๒๐๑๑๐๖

สกสค_2.นครศรีมาดูงาน_๒๐๑๑๐๖