ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบกระเช้าให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่  5  มกราคม   2564   นายสันติภัทร  โคจีจุล  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย  ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล  รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางศิริพร  นครพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564   แด่ นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7281