ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                     วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นางอัมพร  ทองตำลึง ตั้งศพ  ณ  วัดแหลมไผ่  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

 440314