ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่  3   มีนาคม  2564  เวลา 15.00 น.  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่นางเลขา  แซ่เหล้า คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. นายอดุลยพล  แซ่เหล้า ที่ถึงแก่ความกรรม จำนวน 100,000.- บาท

440274