ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันพุธที่  10   มีนาคม  2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                            วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นางวรรณี  คงทรัพย์      ตั้งบำเพ็ญกุศล  ณ  วัดอุดมศรัทธาราม  ต.กรูด  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  กำหนดฌาปนกิจวันจันทร์ที่  15  มีนาคม  2564

446209

9643