ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธที่  17  มีนาคม  2564  นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                  วางหรีดเคารพศพ  สมาชิก ช.พ.ค.นายสำราญ  เพชรรัตน์ ตั้งศพ  ณ  วัดสมหวังวนาราม  ต.วัดประดู่  อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี    ฌาปนกิจวันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม  2564

449655

449654