ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันศุกร์ที่  9  เมษายน    2564   นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน  100,000  บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรมรายนายนนทกร  สุวรรณเทียบ    ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  วัดบางสวรรค์  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี   ฌาปนกิจวันที่  12  เมษายน  2564

10736