วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายสุธร ชอุ่มวรรณ ข้าราชการบำนาญ สพม.สฎชพ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2564
ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี กำหนดการณาปณกิจ
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

20257